Login or Register       

 

                                               

ผู้บริหารโรงเรียน


นายฐานันดร์  ไบรนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


Member Login
Username :
Password :
LoginRegister

Forgot Password
E-mail :
Sending
 

 

 
     ทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย     
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560     

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ เรื่อง นโนบาย "ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ซึ่งให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

     คำชี้แจงการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย

  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


 

Google

 


 

 

 
Online:  2
Visits:  231,195
Today:  64
PageView/Month:  2,896