Login or Register       

 

 

Member Login
Username :
Password :
LoginRegister


 

โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายวีระศักดิ์  โคตรทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 


น.ส.อุบล  ช่วงกรุด
หัวหน้าสายปฐมวัย


น.ส.ประภารัตน์  แหวนหล่อ
หัวหน้าสายการศึกษาขั้นพื้นฐาน


น.ส.มณีวรรณ บุพเขตร์
หัวหน้าระดับ อ.1


น.ส.ธัญญา  อัยลา
หัวหน้าระดับ อ.2


น.ส.ธัญวนันท์  นับงามธนเศรษฐ์
หัวหน้าระดับ อ.3

 

 น.ส.สกาวรัตน์  โมราศิลป์
หัวหน้าประดับประถมต้น


นายเชวงศักดิ์  เขียนสันเทียะ
หัวหน้าระดับประถมปลาย

นางจันจิรา  พะชำนิ
หัวหน้าระดับมัธยมต้น


 

 

 

    

 
Online:  3
Visits:  231,181
Today:  50
PageView/Month:  2,882