สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก


 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน


นายฐานันดร์  ไบรนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวพรศรี   จางวาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวพิสมัย   ทิมโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายวีระศักดิ์  โคตรทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวดาวัลย์  จางวาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ
นางณัฐจารี  กองโชคปัญญา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคล
นางสาวกัญญา  บัวบาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป


 

 

 

 

 


 
Online:  2
Visits:  246,459
Today:  67
PageView/Month:  3,440